Náhradní plnění :

  PROFIMARKET Vám nabízí možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti,
  doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí

  A to odběrem zboží od nás, zaměstnavatele s více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS).


  Výklad zákona č. 435/2004 Sb.

  Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 1.1.2005 je stanoveno, dle §81 odst.1,
  že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat 4% zaměstnanců
  se zdravotním postižením (ZPS), tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.


  Jak splnit podmínky zákona :

  1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZPS (4%)
      Každý dvacátý pátý zaměstnanec by musel být ZPS

  2. Odvodem do státního rozpočtu
      Výše odvodu činí 2,5 násobku průměrné mzdy v národním ročně za každého občana se ZPS,
      za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).

  3. Odběrem výrobků od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZP
      Výše odvodu činí 7 násobek průměrné mzdy v národním ročně za každého občana se ZPS,
      za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).